به شهر الكترونيك آستارا خوش آمديد.

سازمان سنجش آموزش
وزارت آموزش و پرورش
مطالعات بين الملل
موسسه پژوهشي
فروشگاه اينترنتي آنلاين
   

weather.ir is down

کیارش ساسانیان کیارش ساسانیان
معدل: 20
کلاس اول
دبستان خواجه نصیر طوسی
فرهاد کیائی فرهاد کیائی
معدل: 20
کلاس اول
دبستان 15 خرداد
رامسین قربانپور رامسین قربانپور
معدل: 20
کلاس اول ابتدائی
دبستان فارابی 1
دانیال محمد پور سرابی دانیال محمد پور سرابی
معدل: 20
کلاس اول ابتدائی
دبستان ظهیر نیا
کیارش پور زارع کیارش پور زارع
معدل: 20
کلاس اول ابتدائی
دبستان فارابی 1
سید امیر حسین محتشم خواه سید امیر حسین محتشم خواه
معدل: 20
کلاس اول ابتدائی
دبستان ظهیر نیا
محمد حسین حیدریان محمد حسین حیدریان
معدل: 20
کلاس اول ابتدائی
دبستان ظهیر نیا
پویا شاهی نیا پویا شاهی نیا
معدل: 20
کلاس اول ابتدائی
دبستان غیر انتفاعی خواجه نصیر
بردیا سرابی نژاد بردیا سرابی نژاد
معدل: 20
کلاس اول ابتدائی
دبستان فارابی 2
مهیار صبری مهیار صبری
معدل: 20
کلاس اول ابتدائی
دبستان شهید اشجعی
سپهر فرضی سپهر فرضی
معدل: 20
کلاس اول ابتدائی
دبستان فارابی2
علی پور بابائی علی پور بابائی
معدل: 20
کلاس اول ابتدائی
دبستان دهخدا
ماريا طالشي ماريا طالشي
معدل: 20
کلاس اول ابتدائی
دبستان پروین اعتصامی
فاطمه مهتابی فاطمه مهتابی
معدل: 20
کلاس اول ابتدائی
دبستان رازی کانرود
طناز یوسفی پور طناز یوسفی پور
معدل: 20
کلاس اول ابتدائی
دبستان غیر انتفاعی خواجه نصیر
حلیا سیدین اصل حلیا سیدین اصل
معدل: 20
کلاس اول ابتدائی
دبستان غیر انتفاعی افروز
نادیا غلامانی نادیا غلامانی
معدل: 20
کلاس اول
دبستان 15 خرداد
کیمیا شرفی کیمیا شرفی
معدل:20
کلاس اول
دبستان 17 شهریور
کیمیا کشور دوست کیمیا کشور دوست
معدل:20
کلاس اول
دبستان: افروز
نگین پور امن نگین پور امن
معدل:20
کلاس اول
دبستان دهخدا لوندویل
طوبی پور عیسی طوبی پور عیسی
معدل: 20
کلاس اول
دبستان لطف اللهی لوندویل
هدیه شیارکار هدیه شیارکار
معدل:20
کلاس اول
دبستان غیر انتفاعی عظمت
منوچهر دلاوری منوچهر دلاوری
معدل:20
کلاس اول
دبستان فارابی 2
امیر حسین عبداللهی امیر حسین عبداللهی
معدل: 20
کلاس اول
دبستان قدس
پویا اکرامی پویا اکرامی
معدل:20
کلاس اول
دبستان مدنی
کیارش ابراهیمی کیارش ابراهیمی
معدل: 20
کلاس اول
دبستان الطف الهی لوندویل
علی قربانی مقدم علی قربانی مقدم
معدل:20
کلاس اول
دبستان فارابی 
آیدین آشام آیدین آشام
معدل: 20
کلاس اول
دبستان پیام نصرت آباد
ملیکا حسن زاده ملیکا حسن زاده
معدل: 20
کلاس اول ابتدائی
دبستان غیر انتفاعی خواجه نصیر
زهرا دوستی زهرا دوستی
معدل: 20
کلاس دوم ابتدائی
دبستان غیر انتفاعی خواجه نصیر
مهریار امنی مهریار امنی
معدل: 20
کلاس دوم ابتدائی
دبستان شهید آیت الله مدنی
علی کشاورز با سلیقه علی کشاورز با سلیقه
معدل: 20
کلاس دوم ابتدائی
دبستان فارابی 1
پگاه پور صمدی پگاه پور صمدی
معدل:20
کلاس دوم
دبستان 17 شهریور 
ملیکا گلگون ملیکا گلگون
معدل: 20
کلاس دوم
دبستان بنت الهدی ویرمونی
حوری کارگر حوری کارگر
معدل: 20
کلاس دوم ابتدائی
دبستان رفیعیان
مبینا باقری اصیل مبینا باقری اصیل
معدل: 20
کلاس دوم ابتدائی
دبستان گلهای مهدیه
سارا ملکی نژاد سارا ملکی نژاد
معدل:20
کلاس دوم
دبستان افروز
مرجان ضمانتی مرجان ضمانتی
معدل:20
کلاس دوم
دبستان افروز
عرفان خندانی عرفان خندانی
معدل:20
کلاس دوم
دبستان فارابی2
محمد جواد کاربین محمد جواد کاربین
معدل:20
کلاس دوم
دبستان خواجه نصیر طوسی
سعید قلی زاده سعید قلی زاده
معدل: 20
کلاس دوم ابتدائی
دبستان قدس
محمد رضا صواب پور محمد رضا صواب پور
معدل: 20
کلاس دوم ابتدائی
دبستان ظهیر نیا
علیرضا شفقتی علیرضا شفقتی
معدل: 20
کلاس دوم
دبستان فارابی 2
امیر حسین مطابقی امیر حسین مطابقی
معدل: 20
کلاس دوم
دبستان قدس
امیر حسین حسن پور امیر حسین حسن پور
معدل: 20
کلاس دوم ابتدائی
دبستان فارابی 2
دانیال سخی کار دانیال سخی کار
معدل: 20
کلاس دوم ابتدائی
دبستان غیر انتفاعی خواجه نصیر
علیرضا گرمرودی علیرضا گرمرودی
معدل:20
کلاس دوم
دبستان خواجه نصیر طوسی
مهرشاد حسینی اصل مهرشاد حسینی اصل
معدل:20
کلاس دوم
دبستان فارابی 2
نگین حضرتقلی زاد نگین حضرتقلی زاد
معدل: 20
کلاس دوم ابتدائی
دبستان شهید اشجعی 2
صبا دلشاد صبا دلشاد
معدل: 20
کلاس دوم ابتدائی
دبستان رفیعیان
نگین کشت زاد نگین کشت زاد
معدل:20
کلاس دوم
دبستان 15 خرداد 
زهرا یگانه زهرا یگانه
معدل: 20
کلاس دوم
دبستان غیر انتفاعی افروز
کیارش سالم کیارش سالم
معدل: 20
کلاس سوم ابتدائی جهشی
دبستان ظهیر نیا 2
نوش آفرین قره نژاد نوش آفرین قره نژاد
معدل: 20
کلاس سوم ابتدائی جهشی
دبستان غیر انتفاعی افروز
مهراب ستمدیده مهراب ستمدیده
معدل: 20
کلاس سوم ابتدائی
دبستان فارابی 1
پوریا شولی پوریا شولی
معدل: 20
کلاس سوم ابتدائی جهشی
دبستان ظهیر نیا
پویا سودایی پویا سودایی
معدل:20
کلاس سوم
دبستان پیروزی
رامتین دانش رامتین دانش
معدل: 20
کلاس سوم
دبستان فارابی2
امیر رضا نگاری امیر رضا نگاری
معدل:20
کلاس سوم
دبستان شرف
علیرضا نیک رای علیرضا نیک رای
معدل: 20
کلاس سوم
دبستان مولوی کوته کومه
مبینا خردادی مبینا خردادی
معدل: 20
کلاس سوم ابتدائی
دبستان غیر انتفاعی خواجه نصیر
بهاره رفیعی پور بهاره رفیعی پور
معدل: 20
کلاس سوم ابتدائی
دبستان عظمت
آرزو عطایی آرزو عطایی
معدل:20
کلاس سوم
دبستان 22بهمن
نگار صحرایی نگار صحرایی
معدل: 20
کلاس سوم
دبستان شهید اشجعی
اشکان حمیدی پور اشکان حمیدی پور
معدل: 20
کلاس چهارم ابتدائی
دبستان شهید مدنی
سید مهدی میر نظری سید مهدی میر نظری
معدل: 20
کلاس چهارم ابتدائی
دبستان فارابی 1
شایان شمسی نژاد شایان شمسی نژاد
معدل: 87/19
کلاس چهارم ابتدائی
دبستان فارابی2
سید اتابک محتشم خواه سید اتابک محتشم خواه
معدل: 20
کلاس چهارم ابتدائی
دبستان فارابی 2
علیرضا خالصی علیرضا خالصی
معدل: 20
کلاس چهارم
دبستان خواجه نصیر
امیر حسین ملک اوغلی امیر حسین ملک اوغلی
معدل: 20
کلاس چهارم
دبستان ظهیر نیا
سبحان بایرامی سبحان بایرامی
معدل: 20
کلاس چهارم
دبستان فارابی2
محدثه مستمندیان محدثه مستمندیان
معدل: 20
کلاس چهارم ابتدائی
دبستان ظهیرنیا
سارا داوری نیا سارا داوری نیا
معدل: 20
کلاس چهارم
دبستان خواجه نصیر
متانت گلگون متانت گلگون
معدل: 20
کلاس چهارم
دبستان بنت الهدی ویرمونی
حنانه پور غریب حنانه پور غریب
معدل: 20
کلاس چهارم
دبستان افروز
فاطمه پور غریب فاطمه پور غریب
معدل: 20
کلاس چهارم
دبستان افروز
محدثه مستمندیان محدثه مستمندیان
معدل: 20
کلاس چهارم ابتدائی
دبستان غیر انتفاعی خواجه نصیر
نادیا سیدی نادیا سیدی
معدل: 20
کلاس چهارم
دبستان غیر انتفاعی عظمت
زینب دیلمی نمین زینب دیلمی نمین
معدل: 20
کلاس پنجم ابتدائی
دبستان شهید اشجعی 2
مبین بنی دیدار مبین بنی دیدار
شاگرد ممتاز ترم دوم
زبان انگلیسی
آموزشگاه ماهان آستارا
شایسته سزاوار شایسته سزاوار
معدل: 20
کلاس پنجم
دبستان 22 بهمن
سوزان نوری زاده سوزان نوری زاده
معدل:20
کلاس پنجم
دبستان افروز
آیدین راست خدیو آیدین راست خدیو
معدل: 20
کلاس پنجم ابتدائی
دبستان فارابی 2
آرین لقمانی آرین لقمانی
معدل: 27/19
کلاس پنجم ابتدائی
دبستان فارابی 1
سیامک مجلسی سیامک مجلسی
معدل: 20
کلاس پنجم
دبستان شهید اشجعی
نیما سلیمانپور نیما سلیمانپور
معدل:20
کلاس پنجم
دبستان دهخدا لوندویل
آیدا زارع خلیلی آیدا زارع خلیلی
معدل: 20
کلاس پنجم
دبستان پروین اعتصامی 1
آیلار ضمانتی آیلار ضمانتی
معدل:20
کلاس پنجم
دبستان  غیر انتفاعی افروز
نگار رهبر نگار رهبر
معدل: 20
کلاس پنجم ابتدائی
دبستان شهید اشجعی 2
ژاله سیدان ژاله سیدان
معدل: 20
کلاس پنجم ابتدائی
دبستان غیر انتفاعی خواجه نصیر
علیرضا محمدی علیرضا محمدی
معدل: 20
کلاس پنجم ابتدائی
دبستان فارابی 2
محمد امین نعمانی محمد امین نعمانی
معدل: 20
کلاس پنجم ابتدائی
دبستان غیر انتفاعی خواجه نصیر
نام كاربري :
رمز عبور :

» عضویت «

آستارا فقط آستارا است!
شهرستان مرزي آستارا كه از ابتداي سال 92 كلمه بندر هم به آن اضافه شد، يكي از عجيب ترين شهرستان هاي كشور است كه با ويژگي هاي
 ١٩:٥٧ - 1392/12/18 - نظرات : ٠متن کامل >>

اينجا محل تبليغات شماست

 
بازديدکنندگان اين صفحه:: 4495 | بازديدکنندگان امروز: 569 | کل بازديدکنندگان: 2109611 | زمان بارگزاري صفحه: 0.4219 ثانيه
تمام حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به شركت هزاره فناوری تابان و مؤسسه شهر باران آستارا می باشد