به شهر الكترونيك آستارا خوش آمديد.

اندر قضاياي پيام هاي تلفني و جوابيه رسيده !!

 منبع : سايت آستارا

 نويسنده : طاهر خيامي    ایمیل :

 نوشته شده در تاريخ : 1388/09/19  

چند تلفن از آستارا: رودخانه هاي آستارا تبديل به زباله داني عمومي شده است .

اولي : احتمالا، مزاح مي فرماييد، اين همه فضاي خالي، درمحلات مختلف  هست كه به عنوان زباله داني عمومي ازش استفاده مي شود رودخانه ديگر چرا ؟

يكي ازتلفن ها : هم اكنون با سرازير كردن فاضلا ب هاي خانگي به رودخانه هاي مرداب وخواجه گري درشهر آستارا بوهاي بدي مي آيد!

دومي :اگر همين آب فاضلا ب هم سرازير نشود با توجه به عدم بارش باران، رودخانه هاي ياد شده كه تبديل مي شوند به جاده !

اولي : آخ واي ! جاده گفتي كردي كبابم ! ياد جاده آستارارشت افتادم تن وبدنم شروع كردند به لرزيدن !

جوابيه محيط زيست : اداره محيط زيست شهرسنتان آستارا، از وضعيت رودخانه ها وساير مسايلي كه به نوعي بهداشت عمومي وسلا مت جامعه را مورد تهديد قرارمي دهند به طوركامل آگاه است .

دومي :چه خوش شانسيم ما ! خوبه كه آگاه است . آگاه نمي شد چي مي شد ؟

دنباله جوابيه: اداره محيط زيست آستارا، رودخانه هاي شهرستان را روزانه توسط محيط بانان وكارشناسان مورد بازبيني وكنترل قرار مي دهد.

سومي : بازديدخشك وخالي رودخانه ها، حالا روزانه نباشد شب وروزباشدبه چه درد مي خورد؟

اولي ! - همين ديگه توباغ نيستي وقت را هم تلف مي كني . به اين درد مي خورد كه اطمينان حاصل شودرودخانه ازجايش تكان نخورده وجايي نرفته باشد .

محيط زيست : بعله ، جهت اطلاع وآگاهي مردم محترم آستارا، متذكر مي گرددكه اداره محيط زيست، تنها به عنوان ارگاني است كه وضعيت بحراني را تشخيص واعلا م خطرمي نمايد! گرچه امكانات وتجهيزات اجرايي دراختيارندارد !

ضرب المثلي هست كه مي گويد : آفتاب كه بالا آمد همه اورا مي بينند. مومن خدا، ديدن وتشخيص دادني كه هيچ اقدام اساسي وحركت مفيدي به دنبال نداشته باشداين همه كارشناس نمي خواهد. مردم آستاراخودشان هم، وضعيت رودخانه هارا به طورروزانه وشبانه مي بينند، البته اين ها هم درست مثل محيط زيست، امكانات وتجهيزات اجرايي دراختيار ندارند !

دومي : زبانم لال، اين اعلا م خطرچگونه است؟ به كجا اعلام خطر مي شود؟ اين مخاطب محترم كه ظاهرا بايد سازمان محيط زيست مركزي باشد پس از شنيدن اعلام خطر، در صدد رفع خطر برمي آيد يانه ؟ اين اعلام خطر، زيادكه خطرندارد ؟

اولي : من كمي چرت زدم رشته كلام از دستم پريد، بايد عرض كنم : البته كه رودخانه ازجايش تكان نخورده است ولي زباله هاي سطح آب رودخانه ها، كماكان، روبه فزوني هستند! و ازاين بابت هيچ كم وكسري و اسباب نگراني، وجود ندارد!

جوابيه محيط زيست : اداره ما، راسا نمي تواند وارد موضوعات اصلي جهت اقدامات لازم شود لذاضمن عذرخواهي از مردم فهيم آستارا، همگان را به رعايت مسايل زيست محيطي دعوت وطبق اصل 50 قانون اساسي مكلف به حفظ محيط زيست مي نمايد.

ضرب المثلي، مي گويد: بدون دعوت، به خانه خداهم نمي توان رفت وحالا كه شما همگان را دعوت كرده ايد پس ما به ديالوگ مان ادامه مي دهيم شايد به جايي رسيديم !

دنباله چند تلفن مردمي : متاسفانه رودخانه هاي آستارا، مورد بي توجهي مسوولان قرار گرفته وبه جولانگاه حيوانات موذي تبديل شده است !

درموردحيوانات موذي بايد عرض شود كه به جزموش هاي بزرگ وگربه ها وسگ هاي ولگرد، حيواناتي قابل توجه درجواراين رودخانه ها، ديده نمي شوند البته حالا شب است وتاريك است چشم چشم را نمي بيند شايد فردا كه سحر دميد وآفتاب بربام همه يكسره تابيد سروكله حيوانات موذي هم پيدا شود ! در ضمن گزارش مي دهند كه از شيروببروپلنگ وفيل وروباه وديگرموذيان هم خبري نيست !

يك موش: قبلا گفته باشيم كه ما با هرچي لايروبي رودخانه وپاكسازي وازبين بردن زباله ها ست مخالف هستيم . درضمن تا مجبور به اعمال موذيانه نشده ايم اسم مارا ازداخل اين اباطيل، خط بزنيد !

جرايد : درياچه بختگان خشك شده است . شكارحيات وحش پارك ملي گلستان را تهديد مي كند. درياچه پريشان مرد! ماهيان خاوياري در معرض انقراض ! تلف شدن ماهيان درياچه گهرو تهديدآب آشاميدني مازندران با نيترات ! درياچه فاقد آب اروميه ! دماوند آسفالت مي شود! درياچه استيل و احتمال خشك شدن دوباره! و تالاب بين المللي آق آستارا و پرندگان مهاجر!

خبر فوق الذكركه درموردتالاب است ماراياد يك تيتر مربوط به پيام آستارامي اندازد كه درذيل مي آِيد:

رييس اداره محيط زيست آستارا درجديد ترين فرمايشات خودگفته ، به دليل پيشروي آب دريا، تالاب بين المللي آق، درآستانه نابودي كامل قرار گرفته است. ايشان در سطرهاي بعدي افزوده اند : با مديريت صحيح تالاب، به راحتي مي توان يك محيط امن براي پرندگان وموجودات آبزي فراهم آورد.

با توجه به اين كه رياست محترم، قبلا اعلام فرموده بودند كه اداره محيط زيست امكانات وتجهيزات اجرايي دراختيار ندارد ! اين را هم گفته بودند كه : اداره محيط زيست راسا نمي تواند وارد موضوعات اصلي جهت اقدامات لازم شود. بنابراين حالا كه ايشان درتداوم فرمايشاتشان بحث مديريت را پيش كشيده است ما فكر مي كنيم ، ايشان كليد باز شدن درهاي بسته را پيدا كرده اند! بنابراين، به آن همشهريان گرامي كه آن پيام تلفني را گذاشتند و كار دادند دستمان وما چسبيديم يقه صغيروكبيررا، مژده مي دهيم آن گونه كه بويش مي آيدتصور مي كنيم به زودي زود همه رودخانه هاي شهركه لا يروبي شدند از زباله وآشغال و اشياي متفرقه هم پاكسازي شوند. البته اگربنا برفرمايش ايشان، مديريت صحيح، دم دست باشد!

آخرين خبر: شهردارآستارا گفته اند : اجراي طرح جامع ساماندهي رودخانه مركزي آستارا كه از ميان شهرمي گذردآغاز شده است .

وپايان: ضمن عرض تشكرازاين آغاز ميمون ومبارك، با توجه به اين كه اين گونه پرداختن به پروژه هاي كلان لا يروبي رودخانه وتالاب واينجور چيزها ! درشهرما، داراي سوابق وتجربياتي فت وفراوان است ولي باز جسارتا ! پيشنهاد مي كنيم شهردارمحترم، دستور فرمايند، درابتداي امرو قبل ازهمه چيز، جوي هاي آب شهررالا يرو بي كنند ووبشورندكه لجن رسوب شده، درآن ها خشكيده وتبديل به بتون آرمه هاي متعفن شده است. اين طوري ضمن اين كه بوي تعفن ازسطح شهرفرارمي كند اين گونه عمليات، تمرين موثرومفيدي خواهد بود براي طرح ساماندهي رودخانه مركزي وبقيه طرح هاي احتمالي بهداشتي وغير بهداشتي و محيط زيستي ديگر !

نام كاربري :
رمز عبور :

» عضویت «

بازديدکنندگان اين صفحه:: 925 | بازديدکنندگان امروز: 11 | کل بازديدکنندگان: 4923648 | زمان بارگزاري صفحه: 0/1406 ثانيه
تمام حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به شركت هزاره فناوری تابان و مؤسسه شهر باران آستارا می باشد