به شهر الكترونيك آستارا خوش آمديد.

لطفا براي من دست بزنيد ‌‌!!

 منبع : سايت آستارا

 نويسنده : طاهر خيامي    ایمیل :

 نوشته شده در تاريخ : 1388/09/19  

تولدت مبارك ! - تولدنخستين مارال را كه در پناه گاه حيات وحش آستارا، اتفاق افتاده است خدمت تمامي همشهريان مارال ديده ومارال نديده، تبريك مي گوييم وضمن شادباش به والدين زحمت كش اين نوزادزيبا، آرزو مي كنيم خداوند متعال نهايت توانايي ، در تهيه شير خشك وپوشك و كالسكه واسباب بازي ولوازم كمك آموزشي وغيره وديگر لوازم عديده را به آنها عطافرمايد و با توجه به اين كه به نظر مي رسد با اين وضعيت پذيرش دانش گاه ها، فرزند دلبندشان به طورمستقيم، وارد دانشگاه خواهد شد تا مي توانند با دست وپاكردن مشاغل دوشيفته به بالاي باصرفه براي خود، ازحالا درفكرراهكارهاي پرداخت شهريه ناچيزومختصرتحصيلات عاليه ايشان باشند برايشان آرزوي صبرجميل داريم !

يك پيشنهاد تابستانه ! - فصل مسافرت است ازدست مسافرجماعت، جاي سوزن انداختن نيست بعدها توي آمارها خواهدآمد كه تابستان امسال، فلا نقدر، مسافرداشتيم . صنعت گردشگري مان چنين شد وچنان آمد وازاين حرف ها ! ولي شايد بدنباشد يادآوري نماييم كه به نظرمي رسد چادر زدن نصف بيشتر مسافرها، توي پياده روهاي ادارات ، بخصوص درمنطقه پررفت وآمد گمرك ! افتخاري دندان گي، براي مدعيان صنعت گردشگري اين شهر، نباشد. دراين رابطه ، مي توان آغازساعات كار گمرك وادارات ديگررا به ظهر تغييرداد و بدين ترتيب است كه قدم هاي مثبت قابل توجهي در مورد تكريم مسافر هاي محترم برداشته خواهدشد كه عزيزان مسافر وگردشگران خستگي ناپذير، بتوانندبدون مزاحمت كسي تا ساعت 12ظهر، بخوابند وبا آسودگي خيال حتي خروپف هم بكنندو همچنين خواب هاي دلنشين هم ببينند ! 

حالا بيا وسرويس بده ! - مي گويند سرويس پيامك دوباره رديف شده است وخيلي ها گلا يه مي كنند كه بابا مگه زده به سرتان كه يك متن را برايمان چندين بار، ارسال مي كنيد البته يادتان نرود كه برخي پديده هاي وارداتي ، برخي اوقات،  به چنين مرض هايي دچارمي شوند برفرض مي بينيد بنا برمصالحي ، پيامك ها ، سرخود وآزادانه ، چندروز قبل ازبرخي اتفاقات مهم ! قطع مي شوند بعدش هم لازم كه شد دوباره وصل مي گردند! درهرحال، هميشه هم كه نمي شود ضرر كرد. ازقديم هم گفته اند جلوي ضرررا هر موقع بگيري زرنگي كرده اي ! پس حالا داشته باشيد كه همه پيامك هاي ارسال شده وارسال نشده نرسيده و رسيده وكال ونارس و حتي پلا سيده ! با هم جمع شوند و چند بارهم تكثير شوند وبه يكباره راه بيفتند وبرسند خدمت شما ! پس گلا يه بي گلا يه !

هندوانه درتوكيو! - در رده بندي جديدگران ترين شهرهاي جهان ، توكيو قرار دارد! و هنگامي كه به گوش مي رسد كه قيمت يك هندوانه در توكيو 15دلار است ! به ياد ميوه فروشي هاي شهر خودت مي افتي كه ميوه مرغوب ارزان را درآن با ذره بين هم نمي تواني پيدا كني ! اگر بگوييم ازاين نظرداريم به توكيو نزديك مي شويم اغراق نگفته ايم و دروغ هم توكارمون نبوده است ! در واقع جاي شكردارد كه توكيو وشهرما، هردوانه ! مي توانند حداقل از نظر قيمت هندوانه ! وامثالهم دو رقيب شانه به شانه به حساب بيايند !

هواي شمال هميشه باراني است ! - مسعود ميركاظمي وزير بازرگاني مي فرمايد كه در ماه رمضان گراني نداريم !

خدمت ايشان معروض مي داريم كه بله ! ما به اين فرمايش متين وكلام شيرين شما كاملا واقف هستيم پديده گراني مثل خيلي چيزها است كه حضورآن مختص يك ماه واحد نيست ما عادت كرده ايم پديده ملموس وآشناي گراني را نه فقط درماه رمضان ، بلكه درطول همه ماه هاي سال،  ببينيم ، درك كنيم ، لمس نماييم ، برود تا مغزاستخوانهايمان ! وخدا توفيق بدهد انشاالله يه جوريايي باهاش كنارهم خواهيم آمد !

لطفا براي مادست بزنيد ! – مشغول چرخ زدن دريكي ازخيابان هاي يكي ازشهرهاي كشوربوديم كه مشاهده نموديم برروي يكي از ديوارها، پرده بزرگي نصب شده است ودرمتن اين پرده، با خطي خوانا، از شهردارمحترم، به جهت آسفالت نمودن چند كوچه، تقديرو تشكر به عمل آمده است البته وقتي تحقيق وتفحص كافي بي پرده اي ! بروي پرده مذكور صورت پذيرفت ملتفت شديم كه شخص تقدير كننده رييس سابق شوراي شهرآن شهرمي باشد . به چند تا ازعلل و چگونگي هاي حدوث اين امر مي پردازيم :

1-                  عضو محترم شورا، تابه حال آسفالت نديده بوده كه از ديدن آسفالت تروتازه چند كوچه، اينگونه به وجد آماده است!

2- ايشان آسفالت ديده بوده ولي تا به حال نديده بوده كه شهرداري جايي را آسفالت كند همين است كه پس ازمشاهده ازخوشحالي ذوق زده شده و دست به اين كار زده است!

وشايدهم ! آسفالت كاري كوچه وخيابان ، كار شهرداري نيست و ما اشتباه مي كنيم كه از شهرداري انتظار داريم و شايد كاراداره ورزش است شايد كار اداره فرهنگ يا كاراداره سجل احوال ويا اداره قندو شكر باشد حالا كه شهرداري به اين كار اقدام كرده به دليل حدوث يك كار عجيب وغير منطقي و غير عقلاني ، اين چنين شگفتي آفرين شده است !

در هرحال هركدام از موارد بالا درست باشد يا حتي هيچ كدام درست هم نباشد، فعلا ودست به نقدو درحال حاضر!  يك به هيچ به نفع پرده نويس محترم است البته اگر توانسته باشد صورت حساب مربوطه را نقد كند !

نام كاربري :
رمز عبور :

» عضویت «

بازديدکنندگان اين صفحه:: 1025 | بازديدکنندگان امروز: 135 | کل بازديدکنندگان: 4923772 | زمان بارگزاري صفحه: 0/1094 ثانيه
تمام حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به شركت هزاره فناوری تابان و مؤسسه شهر باران آستارا می باشد