به شهر الكترونيك آستارا خوش آمديد.

سازمان سنجش آموزش
وزارت آموزش و پرورش
مطالعات بين الملل
موسسه پژوهشي
فروشگاه اينترنتي آنلاين
   

weather.ir is down

کیارش ساسانیان کیارش ساسانیان
معدل: 20
کلاس اول
دبستان خواجه نصیر طوسی
فرهاد کیائی فرهاد کیائی
معدل: 20
کلاس اول
دبستان 15 خرداد
رامسین قربانپور رامسین قربانپور
معدل: 20
کلاس اول ابتدائی
دبستان فارابی 1
دانیال محمد پور سرابی دانیال محمد پور سرابی
معدل: 20
کلاس اول ابتدائی
دبستان ظهیر نیا
کیارش پور زارع کیارش پور زارع
معدل: 20
کلاس اول ابتدائی
دبستان فارابی 1
سید امیر حسین محتشم خواه سید امیر حسین محتشم خواه
معدل: 20
کلاس اول ابتدائی
دبستان ظهیر نیا
محمد حسین حیدریان محمد حسین حیدریان
معدل: 20
کلاس اول ابتدائی
دبستان ظهیر نیا
پویا شاهی نیا پویا شاهی نیا
معدل: 20
کلاس اول ابتدائی
دبستان غیر انتفاعی خواجه نصیر
بردیا سرابی نژاد بردیا سرابی نژاد
معدل: 20
کلاس اول ابتدائی
دبستان فارابی 2
مهیار صبری مهیار صبری
معدل: 20
کلاس اول ابتدائی
دبستان شهید اشجعی
سپهر فرضی سپهر فرضی
معدل: 20
کلاس اول ابتدائی
دبستان فارابی2
علی پور بابائی علی پور بابائی
معدل: 20
کلاس اول ابتدائی
دبستان دهخدا
ماريا طالشي ماريا طالشي
معدل: 20
کلاس اول ابتدائی
دبستان پروین اعتصامی
فاطمه مهتابی فاطمه مهتابی
معدل: 20
کلاس اول ابتدائی
دبستان رازی کانرود
طناز یوسفی پور طناز یوسفی پور
معدل: 20
کلاس اول ابتدائی
دبستان غیر انتفاعی خواجه نصیر
حلیا سیدین اصل حلیا سیدین اصل
معدل: 20
کلاس اول ابتدائی
دبستان غیر انتفاعی افروز
نادیا غلامانی نادیا غلامانی
معدل: 20
کلاس اول
دبستان 15 خرداد
کیمیا شرفی کیمیا شرفی
معدل:20
کلاس اول
دبستان 17 شهریور
کیمیا کشور دوست کیمیا کشور دوست
معدل:20
کلاس اول
دبستان: افروز
نگین پور امن نگین پور امن
معدل:20
کلاس اول
دبستان دهخدا لوندویل
طوبی پور عیسی طوبی پور عیسی
معدل: 20
کلاس اول
دبستان لطف اللهی لوندویل
هدیه شیارکار هدیه شیارکار
معدل:20
کلاس اول
دبستان غیر انتفاعی عظمت
منوچهر دلاوری منوچهر دلاوری
معدل:20
کلاس اول
دبستان فارابی 2
امیر حسین عبداللهی امیر حسین عبداللهی
معدل: 20
کلاس اول
دبستان قدس
پویا اکرامی پویا اکرامی
معدل:20
کلاس اول
دبستان مدنی
کیارش ابراهیمی کیارش ابراهیمی
معدل: 20
کلاس اول
دبستان الطف الهی لوندویل
علی قربانی مقدم علی قربانی مقدم
معدل:20
کلاس اول
دبستان فارابی 
آیدین آشام آیدین آشام
معدل: 20
کلاس اول
دبستان پیام نصرت آباد
ملیکا حسن زاده ملیکا حسن زاده
معدل: 20
کلاس اول ابتدائی
دبستان غیر انتفاعی خواجه نصیر
زهرا دوستی زهرا دوستی
معدل: 20
کلاس دوم ابتدائی
دبستان غیر انتفاعی خواجه نصیر
مهریار امنی مهریار امنی
معدل: 20
کلاس دوم ابتدائی
دبستان شهید آیت الله مدنی
علی کشاورز با سلیقه علی کشاورز با سلیقه
معدل: 20
کلاس دوم ابتدائی
دبستان فارابی 1
پگاه پور صمدی پگاه پور صمدی
معدل:20
کلاس دوم
دبستان 17 شهریور 
ملیکا گلگون ملیکا گلگون
معدل: 20
کلاس دوم
دبستان بنت الهدی ویرمونی
حوری کارگر حوری کارگر
معدل: 20
کلاس دوم ابتدائی
دبستان رفیعیان
مبینا باقری اصیل مبینا باقری اصیل
معدل: 20
کلاس دوم ابتدائی
دبستان گلهای مهدیه
سارا ملکی نژاد سارا ملکی نژاد
معدل:20
کلاس دوم
دبستان افروز
مرجان ضمانتی مرجان ضمانتی
معدل:20
کلاس دوم
دبستان افروز
عرفان خندانی عرفان خندانی
معدل:20
کلاس دوم
دبستان فارابی2
محمد جواد کاربین محمد جواد کاربین
معدل:20
کلاس دوم
دبستان خواجه نصیر طوسی
سعید قلی زاده سعید قلی زاده
معدل: 20
کلاس دوم ابتدائی
دبستان قدس
محمد رضا صواب پور محمد رضا صواب پور
معدل: 20
کلاس دوم ابتدائی
دبستان ظهیر نیا
علیرضا شفقتی علیرضا شفقتی
معدل: 20
کلاس دوم
دبستان فارابی 2
امیر حسین مطابقی امیر حسین مطابقی
معدل: 20
کلاس دوم
دبستان قدس
امیر حسین حسن پور امیر حسین حسن پور
معدل: 20
کلاس دوم ابتدائی
دبستان فارابی 2
دانیال سخی کار دانیال سخی کار
معدل: 20
کلاس دوم ابتدائی
دبستان غیر انتفاعی خواجه نصیر
علیرضا گرمرودی علیرضا گرمرودی
معدل:20
کلاس دوم
دبستان خواجه نصیر طوسی
مهرشاد حسینی اصل مهرشاد حسینی اصل
معدل:20
کلاس دوم
دبستان فارابی 2
نگین حضرتقلی زاد نگین حضرتقلی زاد
معدل: 20
کلاس دوم ابتدائی
دبستان شهید اشجعی 2
صبا دلشاد صبا دلشاد
معدل: 20
کلاس دوم ابتدائی
دبستان رفیعیان
نگین کشت زاد نگین کشت زاد
معدل:20
کلاس دوم
دبستان 15 خرداد 
زهرا یگانه زهرا یگانه
معدل: 20
کلاس دوم
دبستان غیر انتفاعی افروز
کیارش سالم کیارش سالم
معدل: 20
کلاس سوم ابتدائی جهشی
دبستان ظهیر نیا 2
نوش آفرین قره نژاد نوش آفرین قره نژاد
معدل: 20
کلاس سوم ابتدائی جهشی
دبستان غیر انتفاعی افروز
مهراب ستمدیده مهراب ستمدیده
معدل: 20
کلاس سوم ابتدائی
دبستان فارابی 1
پوریا شولی پوریا شولی
معدل: 20
کلاس سوم ابتدائی جهشی
دبستان ظهیر نیا
پویا سودایی پویا سودایی
معدل:20
کلاس سوم
دبستان پیروزی
رامتین دانش رامتین دانش
معدل: 20
کلاس سوم
دبستان فارابی2
امیر رضا نگاری امیر رضا نگاری
معدل:20
کلاس سوم
دبستان شرف
علیرضا نیک رای علیرضا نیک رای
معدل: 20
کلاس سوم
دبستان مولوی کوته کومه
مبینا خردادی مبینا خردادی
معدل: 20
کلاس سوم ابتدائی
دبستان غیر انتفاعی خواجه نصیر
بهاره رفیعی پور بهاره رفیعی پور
معدل: 20
کلاس سوم ابتدائی
دبستان عظمت
آرزو عطایی آرزو عطایی
معدل:20
کلاس سوم
دبستان 22بهمن
نگار صحرایی نگار صحرایی
معدل: 20
کلاس سوم
دبستان شهید اشجعی
اشکان حمیدی پور اشکان حمیدی پور
معدل: 20
کلاس چهارم ابتدائی
دبستان شهید مدنی
سید مهدی میر نظری سید مهدی میر نظری
معدل: 20
کلاس چهارم ابتدائی
دبستان فارابی 1
شایان شمسی نژاد شایان شمسی نژاد
معدل: 87/19
کلاس چهارم ابتدائی
دبستان فارابی2
سید اتابک محتشم خواه سید اتابک محتشم خواه
معدل: 20
کلاس چهارم ابتدائی
دبستان فارابی 2
علیرضا خالصی علیرضا خالصی
معدل: 20
کلاس چهارم
دبستان خواجه نصیر
امیر حسین ملک اوغلی امیر حسین ملک اوغلی
معدل: 20
کلاس چهارم
دبستان ظهیر نیا
سبحان بایرامی سبحان بایرامی
معدل: 20
کلاس چهارم
دبستان فارابی2
محدثه مستمندیان محدثه مستمندیان
معدل: 20
کلاس چهارم ابتدائی
دبستان ظهیرنیا
سارا داوری نیا سارا داوری نیا
معدل: 20
کلاس چهارم
دبستان خواجه نصیر
متانت گلگون متانت گلگون
معدل: 20
کلاس چهارم
دبستان بنت الهدی ویرمونی
حنانه پور غریب حنانه پور غریب
معدل: 20
کلاس چهارم
دبستان افروز
فاطمه پور غریب فاطمه پور غریب
معدل: 20
کلاس چهارم
دبستان افروز
محدثه مستمندیان محدثه مستمندیان
معدل: 20
کلاس چهارم ابتدائی
دبستان غیر انتفاعی خواجه نصیر
نادیا سیدی نادیا سیدی
معدل: 20
کلاس چهارم
دبستان غیر انتفاعی عظمت
زینب دیلمی نمین زینب دیلمی نمین
معدل: 20
کلاس پنجم ابتدائی
دبستان شهید اشجعی 2
مبین بنی دیدار مبین بنی دیدار
شاگرد ممتاز ترم دوم
زبان انگلیسی
آموزشگاه ماهان آستارا
شایسته سزاوار شایسته سزاوار
معدل: 20
کلاس پنجم
دبستان 22 بهمن
سوزان نوری زاده سوزان نوری زاده
معدل:20
کلاس پنجم
دبستان افروز
آیدین راست خدیو آیدین راست خدیو
معدل: 20
کلاس پنجم ابتدائی
دبستان فارابی 2
آرین لقمانی آرین لقمانی
معدل: 27/19
کلاس پنجم ابتدائی
دبستان فارابی 1
سیامک مجلسی سیامک مجلسی
معدل: 20
کلاس پنجم
دبستان شهید اشجعی
نیما سلیمانپور نیما سلیمانپور
معدل:20
کلاس پنجم
دبستان دهخدا لوندویل
آیدا زارع خلیلی آیدا زارع خلیلی
معدل: 20
کلاس پنجم
دبستان پروین اعتصامی 1
آیلار ضمانتی آیلار ضمانتی
معدل:20
کلاس پنجم
دبستان  غیر انتفاعی افروز
نگار رهبر نگار رهبر
معدل: 20
کلاس پنجم ابتدائی
دبستان شهید اشجعی 2
ژاله سیدان ژاله سیدان
معدل: 20
کلاس پنجم ابتدائی
دبستان غیر انتفاعی خواجه نصیر
علیرضا محمدی علیرضا محمدی
معدل: 20
کلاس پنجم ابتدائی
دبستان فارابی 2
محمد امین نعمانی محمد امین نعمانی
معدل: 20
کلاس پنجم ابتدائی
دبستان غیر انتفاعی خواجه نصیر
نام كاربري :
رمز عبور :

» عضویت «

الحاق آستارا به اردبیل خیال بافی است!
همزمان با سفر رئیس جمهور به استان اردبیل و به رسم سفر هاي گذشته بار دیگر مسئله الحاق آستارا به اردبیل نقل محافل شد! كليد
 ٢٣:٢١ - 1393/06/03 - نظرات : ٠متن کامل >>

اينجا محل تبليغات شماست

 
بازديدکنندگان اين صفحه:: 12683 | بازديدکنندگان امروز: 613 | کل بازديدکنندگان: 4998079 | زمان بارگزاري صفحه: 0/1711 ثانيه
تمام حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به شركت هزاره فناوری تابان و مؤسسه شهر باران آستارا می باشد