به شهر الكترونيك آستارا خوش آمديد.

سازمان سنجش آموزش
وزارت آموزش و پرورش
مطالعات بين الملل
موسسه پژوهشي
فروشگاه اينترنتي آنلاين
   

weather.ir is down

افت تحصيلي

 منبع : سايت آستارا

 نويسنده : فتح علي امن علي پور    ایمیل :

 نوشته شده در تاريخ : 1388/02/05   ( آخرين ويرايش : 1388/09/19 )

(بسمه تعالي)

مقايسة عوامل مؤثر در افت تحصيلي بين سال هاي تحصيلي

(55-54)   و (85-84)

تحليل تغييراتي که در مدت سي سال روي داده است

 

منطقه تحقيق شهرستان آستارا

توسط

ـ مشاور راهنمائي تحصيلي

ـ مدرس مرکز تربيت معلم

ـ مدرس کلاس هاي کارآموزي آموزگاران

 

 

افت تحصيلي يکي از مشکلات خانواده ها و آموزش و پرورش محسوب مي گردد . سرمايه گذاري چه از طرف دولت و چه از طرف والدين براي تحصيل و سواد آموزي نوباوگان به عمل مي آيد ، بدين طريق از دست مي رود . براي يافتن علل اين مشکل پرسشنامه اي حاوي 40 سؤال مطرح و نظر دبيران را جويا گشته ايم ، که پس از بررسي و استخراج ، نتايج حاصله به صورت رتبه درصدي ارائه گرديده است .

آنچه به اين تحقيق ويژگي بخشيده است ، عامل زمان مي باشد که در انجام آن نقش ايفا نموده است . بدين ترتيب اين تحقيق در دو زمان متفاوت و کاملاً بعيد از هم صورت گرفته است . يک بار در سال تحصيلي 55-54 و بار ديگر در سال تحصيلي 85-84 انجام گرفته است . هدف از دست زدن به اين تحقيق ، غير از آن هدف کلي که در اصل موضوع « افت تحصيلي » وجود دارد ، مقايسة تغييراتي است که در عوامل افت تحصيلي بعد از سه دهه روي داده است . به اميد اينکه در تعليم و تربيت نوباوگان ، هرچند در حد اندک ، مفيد واقع شود .

فتح علي امن علي پور

 

 

 

 

 

پرسشنامه ها و رتبه هاي درصدي در سال تحصيلي 55-54

 

شماره

سؤال

رتبه درصدي

زياد

متوسط

کم

هيچ

1

عدم هماهنگي برنامه هاي تحصيلي با استعداد دانش آموز

40 %

38 %

18 %

4 %

2

عدم آگاهي اولياء دانش آموزان از مزاياي تحصيلي

38 %

36 %

24 %

4 %

3

بي سرپرست بودن دانش آموز

66 %

34 %

صفر

صفر

4

بکار وا داشتن دانش آموزان توسط والدين خويش جهت گذران زندگي

36 %

40 %

22 %

2 %

5

ندادن آگاهي کافي از مزاياي تحصيل از طرف اولياء مدرسه به دانش آموزان

24 %

34 %

32 %

10 %

6

از هم پاشيدگي خانواده دانش آموز مانند طلاق ، مرگ

66 %

28 %

4 %

2 %

7

محيط نامناسب با شرايط ادامه تحصيل

54 %

26 %

20 %

صفر

8

رابطه نامطلوب مربي با دانش آموز

54 %

26 %

18 %

4 %

9

نبودن مدرسه در محيط روستائي

42 %

36 %

26 %

6 %

10

ناسازگاري اولياء اطفال با دانش آموزان

42 %

44 %

16 %

صفر

11

عدم رشته تحصيلي مورد علاقه دانش آموزان در محيط

36 %

48 %

8 %

8 %

12

ضعيف بودن پايه تحصيلي دانش آموزان

60 %

24 %

14 %

2 %

13

انتقال خانواده از محيطي به محيط ديگر و ناسازگاري دانش آموز با محيط جديد

12 %

50 %

28 %

10 %

14

مزاحمت دانش آموزان بي انظباط مدرسه نسبت به دانش آموزان ديگر

20 %

38 %

26 %

16 %

15

وجود رقابت نامطلوب دانش آموزان که سبب سرخوردگي دانش آموز از درس شود

12 %

50 %

32 %

6 %

16

نامتناسب بودن ارزشيابي ها در پايه هاي تحصيلي وسيله معلمين مختلف

30 %

30 %

30 %

10 %

17

ملال آور بودن محيط مدرسه و کلاس براي دانش آموزان

30 %

30 %

32 %

8 %

18

انتظار بيش از حد والدين از فرزندان خود در موفقيت تحصيلي بدون توجه به استعداد آنان

34 %

40 %

18 %

8 %

19

بيماري دانش آموز از لحاظ جسمي و رواني

62 %

28 %

10 %

صفر

20

عدم سازگاري دانش آموزاني که از روستا براي تحصيل به شهر مي آيند

14 %

50 %

26 %

10 %

 

شماره

سؤال

رتبه درصدي

زياد

متوسط

کم

هيچ

21

عدم فعاليت دانش آموزان در يک يا چند ماده درسي

56 %

36 %

8 %

صفر

22

غيبت بيش از حد دانش آموزان در عرض سال تحصيلي

60 %

18 %

20 %

2 %

23

نداشتن وسايل تحصيلي کافي دانش آموزان

14 %

46 %

38 %

2 %

24

بي مهري معلم نسبت به دانش آموزان

32 %

28 %

30 %

10 %

25

دادن سؤالات مشکل در امتحانات

32 %

32 %

26 %

10 %

26

نداشتن فرصت کافي والدين جهت رسيدگي به وضع تحصيلي فرزندان

40 %

38 %

20 %

2 %

27

نداشتن وسايل سمعي و بصري کافي در مدرسه

24 %

38 %

32 %

6 %

28

تعويض پياپي برنامه هفتگي دانش آموزان در طول سال تحصيلي

40 %

22 %

28 %

10 %

29

استفاده از افراد غير متخصص در تدريس

50 %

26 %

20 %

4 %

30

نرسيدن کتب درسي به دانش آموزان هنگام شروع سال تحصيلي

52 %

32 %

14 %

2 %

31

عدم بضاعت مالي خانواده دانش آموزان

16 %

38 %

32 %

14 %

32

کثرت دانش آموزان در يک کلاس درس

36 %

44 %

16 %

4 %

33

بي سواد بودن والدين دانش آموزان

14 %

44 %

30 %

12 %

34

کم بها دادن جامعه به افراد تحصيل کرده

70 %

25 %

4 %

1 %

35

وجود شغل هاي پول ساز که نياز چنداني به تحصيل ندارند

50 %

30 %

14 %

6 %

36

بيکاري فارغ التحصيلان مدارس و دانشگاهها

60 %

30 %

8 %

2 %

37

چند شغله بودن معلم و عدم توانائي در ارائه تدريس با کيفيت مطلوب

58 %

34 %

4 %

2 %

38

طولاني بودن نتيجه تحصيل در مقابل دسترسي به پول در مدت کوتاهي که از طريق بازار ميسر است

38 %

36 %

20 %

6 %

39

کسب ثروت توسط افراد ترک تحصيل کرده در بازار

36 %

30 %

28 %

6 %

40

عدم توجه به وضع معيشتي بازنشستگان که دانش آموزان آينده خود را در آنان مي بينند

50 %

38 %

10 %

2 %

 

نتیجه گیری

با در نظر گرفتن رتبه های درصدی هریک از سؤالات ، عوامل زیر در حد زیاد موجبات افت تحصیلی را فراهم می آورند .

1- بیکاری فارغ التحصیلان مدارس و دانشگاهها .

2- کم بها دادن جامعه به افراد تحصیل کرده .

3- از هم پاشیدگی خانواده دانش آموزان بر اثر طلاق – مرگ .

4- ضعیف بودن پایه درسی دانش آموزان .

5- چند شغله بودن معلم و عدم توانائی او در ارائه تدریس با کیفیت مطلوب .

 

 

 

پرسشنامه ها و رتبه های درصدی در سال تحصیلی 85-84

 


شماره

سؤال

رتبه درصدی

زیاد

متوسط

کم

هیچ

1

عدم هماهنگی برنامه های تحصیلی با استعداد دانش آموز

28 %

50 %

15 %

7 %

2

عدم آگاهی اولیاء دانش آموزان از مزایای تحصیلی

26 %

49 %

24 %

1 %

3

بی سرپرست بودن دانش آموز

29 %

27 %

36 %

8 %

4

بکار واداشتن دانش آموزان توسط والدین خویش جهت گذراندن زندگی

20 %

38 %

34 %

8 %

5

ندادن آگاهی کافی از مزایای تحصیلی از طرف اولیاء مدرسه به دانش آموزان

14 %

37 %

36 %

13 %

6

از هم پاشیدگی خانواده دانش آموز مانند طلاق ، مرگ

39 %

29 %

27 %

5 %

7

محیط نامناسب با شرایط ادامه تحصیل

27 %

34 %

32 %

7 %

8

رابطه نامطلوب مربی با دانش آموزان

19 %

32 %

33 %

16 %

9

نبودن مدرسه در محیط روستائی

19 %

42 %

24 %

15 %

10

ناسازگاری اولیاء اطفال با دانش آموزان

34 %

32 %

33 %

1 %

11

عدم رشته تحصیلی مورد علاقه دانش آموز در محیط

32 %

39 %

22 %

7 %

12

ضعیف بودن پایه تحصیلی دانش آموزان

62 %

29 %

7 %

2 %

13

انتقال خانواده از محیطی به محیط دیگر و ناسازگاری دانش آموز با محیط جدید

7 %

28 %

53 %

13 %

14

مزاحمت دانش آموزان بی انضباط مدرسه نسبت به دانش آموزان دیگر

11 %

29 %

42 %

18 %

15

وجود رقابت نامطلوب دانش آموزان که سبب سرخوردگی دانش آموزان از درس شود

19 %

33 %

37 %

11 %

16

نامتناسب بودن ارزشیابی در پایه های تحصیلی وسیله معلمین مختلف

19 %

46 %

30 %

5 %

17

ملال آور بودن محیط مدرسه و کلاس برای دانش آموزان

17 %

42 %

29 %

12 %

18

انتظار بیش از حد والدین از فرزندان خود در موفقیت تحصیلی بدون توجه به استعداد آنان

46 %

34 %

19 %

1 %

19

بیماری دانش آموز از لحاظ جسمی و روانی

31 %

23 %

42 %

4 %

20

عدم سازگاری دانش آموزانی که از روستا برای تحصیل به شهر می آیند

10 %

49 %

33 %

8 %

 

 

شماره

سؤال

رتبه درصدی

زیاد

متوسط

کم

هیچ

21

عدم فعالیت دانش آموزان در یک یا چند ماده درسی

29 %

45 %

23 %

13 %

22

غیبت بیش از حد دانش آموزان در عرض سال تحصیلی

30 %

35 %

20 %

5 %

23

نداشتن وسایل تحصیلی کافی دانش آموزان

20 %

45 %

31 %

4 %

24

بی مهری معلم نسبت به دانش آموزان

17 %

33 %

34 %

16 %

25

دادن سؤالات مشکل در امتحانات

45 %

37 %

16 %

2 %

26

نداشتن فرصت کافی والدین جهت رسیدگی به وضع تحصیلی دانش آموزان

45 %

37 %

16 %

2 %

27

نداشتن وسایل سمعی و بصری کافی در مدرسه

35 %

42 %

19 %

4 %

28

تعویض پیاپی برنامه هفتگی دانش آموزان در طول سال تحصیلی

18 %

25 %

32 %

25 %

29

استفاده از افراد غیر متخصص در تدریس

37 %

33 %

10 %

15 %

30

نرسیدن کتب درسی به دانش آموزان هنگام شروع سال تحصیلی

23 %

30 %

23 %

24 %

31

عدم بضاعت مالی خانواده دانش آموزان

36 %

44 %

18 %

2 %

32

کثرت دانش آموزان در یک کلاس درس

55 %

28 %

11 %

6 %

33

بی سواد بودن والدین دانش آموزان

35 %

49 %

12 %

4 %

34

کم بها دادن جامعه به افراد تحصیل کرده

75 %

23 %

2 %

صفر

35

وجود شغل های پول ساز که نیاز چندانی به تحصیل ندارند

70 %

20 %

4 %

1 %

36

بیکاری فارغ التحصیلان مدارس و دانشگاهها

83 %

17 %

صفر

صفر

37

چند شغله بودن معلم و عدم توانائی در ارائه تدریس با کیفیت مطلوب

56 %

34 %

7 %

3 %

38

طولانی بودن نتیجه تحصیل در مقابل دسترسی به پول در مدت کوتاهی که از طریق بازار میسر است

64 %

24 %

11 %

1 %

39

کسب ثروت توسط افراد ترک تحصیل کرده در بازار

76 %

14 %

9 %

1 %

40

عدم توجه به وضع معیشتی بازنشستگان که دانش آموزان آینده خود را در آنان می بینند

70 %

19 %

10 %

1 %

 

برای سهولت مطالعه موارد را به سه دسته تقسیم می کنیم

دسته اول

مواردی که بر اثر گذشت سی سال ارزش رتبه های درصدی آنها کاهش یافته است .

عبارتند از :

1- بی سرپرست بودن دانش آموز .

2- محیط نامناسب با شرایط تحصیل .

3- رابطه نامطلوب مربی با دانش آموزان .

4- بیماری دانش آموز از لحاظ جسمی و روانی .

5- عدم فعالیت دانش آموز در یک یا چند پایة درسی .

6- از هم پاشیدگی خانواده دانش آموز مانند : طلاق، مرگ .

جدول مقایسه مواردی که رتبه درصدی آنها بر اثر گذشت سی سال کاهش یافته است .

شماره

 

سی سال قبل

سی سال بعد

1

بی سرپرست بودن دانش آموز

66 %

29%

2

محیط نامناسب با شرایط تحصیل

54%

27%

3

رابطه نامطلوب مربی با دانش آموز

54%

19%

4

بیماری دانش آموز از لحاظ جسمی و روانی

62%

31%

5

عدم فعالیت دانش آموز در یک یا چند پایه درسی

56%

29%

6

از هم پاشیدگی خانواده دانش آموز مانند : طلاق، مرگ

66%

39%

 

دسته دوم :


نمودار مواردی که رتبه درصدی آنها با گذشت سی سال کاهش یافته است .

 

 

1- بی سرپرست بودن دانش آموز .

2- محیط نامناسی با شرایط تحصیل .

3- رابطه نامطلوب مربی با دانش آموزان .

4- بیماری دانش آموز از لحاظ جسمی و روانی .

5- عدم فعالیت دانش آموز در یک یا چند پایة درسی .

6- از هم پاشیدگی خانواده دانش آموز مانند : طلاق، مرگ .

 

سی سال قبل با ستون سفید در نمودار مشخص گردیده است .

سی سال بعد از آن با ستون هاشور زده معین شده است .

 

دسته دوم

مواردی که رتبه درصدی آنها با گذشت سی سال تقریباً ثابت مانده است .

1- ضعیف بودن پایه تحصیلی دانش آموزان .

2- کم بها دادن جامعه به افراد تحصیل کرده .

3- چند شغله بودن معلم و عدم توانایی در ارائه تدریس با کیفیت مطلوب .

 

جدول مقایسه مواردی که رتبه درصدی آنها با گذشت سی سال تقریباً ثابت مانده است .

شماره

 

سی سال قبل

سی سال بعد

1

ضعیف بودن پایه تحصیلی دانش آموزان

60 %

62 %

2

کم بها دادن جامعه به افراد تحصیل کرده

70 %

75 %

3

چند شغله بودن معلم و عدم توانایی در ارائه تدریس با کیفیت مطلوب

58 %

56 %

 

دستة اول

نمودار مواردی که رتبه درصدی آنها با گذشت سی سال تقریباً ثابت مانده است

 


 

1- ضعیف بودن پایه تحصیلی دانش آموز .

2- کم بها دادن جامعه به افراد تحصیل کرده .

3- چند شغله بودن معلم و عدم توانایی در ارائه تدریس با کیفیت مطلوب .

سی سال قبل با ستون سفید در نمودار مشخص گردیده است .

سی سال بعد از آن با ستون هاشور زده معین شده است .


دسته سوم

مواردی که بر اثر گذشت سی سال رتبه درصدی آنها افزایش یافته است .

1- کثرت دانش آموزان در یک کلاس

2- وجود شغل های پول ساز که نیاز چندانی به تحصیل ندارند .

3- بیکاری فارغ التحصیلان مدارس و دانشگاه ها .

4- طولانی بودن نتیجة تحصیل در مقابل دسترسی به پول در مدت کوتاه از طریق بازار میسر است .

5- کسب ثروت افراد ترک تحصیل کرده در بازار .

6- عدم توجه به وضع معیشتی بازنشستگان که دانش آموزان آینده خود را در آن می بینند .

 

جدول مقایسه مواردی که رتبه درصدی آنها با گذشت سی سال افزایش یافته است

شماره

 

سی سال قبل

سی سال بعد

1

1- کثرت دانش آموزان در یک کلاس

36 %

55 %

2

2- وجود شغل های پول ساز که نیاز چندانی به تحصیل ندارند .

50 %

75 %

3

3- بیکاری فارغ التحصیلان مدارس و دانشگاه ها .

60 %

83 %

4

4- طولانی بودن نتیجة تحصیل در مقابل دسترسی به پول در مدت کوتاه از طریق بازار میسر است .

38 %

64 %

5

5- کسب ثروت افراد ترک تحصیل کرده در بازار .

36 %

76 %

6

6- عدم توجه به وضع معیشتی بازنشستگان که دانش آموزان آینده خود را در آن می بینند .

50 %

75 %

 

 

 

دسته سوم

نمودار مواردی که رتبه درصدی آنها با گذشت سی سال افزایش یافته است


 

1- کثرت دانش آموزان در یک کلاس

2- وجود شغل های پول ساز که نیاز چندانی به تحصیل ندارند .

3- بیکاری فارغ التحصیلان مدارس و دانشگاه ها .

4- طولانی بودن نتیجة تحصیل در مقابل دسترسی به پول در مدت کوتاه از طریق بازار میسر است .

5- کسب ثروت افراد ترک تحصیل کرده در بازار .

6- عدم توجه به وضع معیشتی بازنشستگان که دانش آموزان آینده خود را در آن می بینند .

سی سال قبل با ستون سفید در نمودار مشخص گردیده است .

سی سال بعد از آن با ستون هاشور زده معین شده است .

 

نتیجه گیری

دسته اول : مواردی هستند که بر اثر گذشت سی سال رتبه های درصدی آنها کاهش یافته است . لذا اهمیت سابق را از دست داده اند و اگر مورد توجه چندانی قرار نگیرند اتفاق مهمی روی نخواهد داد . موارد صفحه 12 همه گویای این موضوع هستند .

دسته دوم : مواردی هستند که با گذشت سی سال ارزش و رتبه درصدی خود را توانسته اند در این سی سال همچنان حفظ نمایند . بنابراین باید در برنامه ریزی های آموزش و پرورش مورد توجه واقع شوند . موارد صفحه 14 همه مؤید این امر می باشند .

دسته سوم : مواردی هستند که بر اثر گذشت سی سال رتبه درصدی آنها افزایش یافته است . لذا ضرورت دارد که هرچه بیشتر مورد توجه قرار گیرند موارد صفحه 16 همه این نظر را به  اثبات می رسانند .

زمانی که به تحلیل موارد دسته سوم می پردازیم، متوجه می شویم که انسان ها دیگر به مدت طولانی مثلاً 30 یا 20 سال منتظر نمی مانند تا به هدفی برسند، بلکه هدف ها را نزدیکتر بر می گزینند . به عنوان نمونه اگر هدف « رفاه » در زندگی تلقی شود، اکثر افراد جامعه، رفاه را در کسب ثروت می جویند و به سوی بازار کشیده می شوند و ثروت را در اسرع وقت می طلبند و رفاه را از راه کسب علم و دانش بر نمی تابند، علم و دانش در نظر اینان، وقار و عظمت خود را از دست می دهد .

افراد ترک تحصیل کرده که در بازار موفق شده اند و توانسته اند، ثروت بیندوزند، به این موضوع دامن می زنند .

هنگامی که فرد با گریز از مدرسه صاحب ثروت می گردد، موجبات دلسردی جوانان را از تحصیل فراهم می آورد . بیکاری فارغ التحصیلان مدارس و دانشگاه ها نیز این موضوع را تشدید می نمایند که بسیار نگران کننده است .

آنچه مسلم است، توسعه و پیشرفت کشور به دست افراد تحصیل کرده و فرهیخته امکان پذیر است . توسعه و پیشرفت جامعه به دست افراد بی سواد و یا ترک تحصیل کرده متصور نیست . تئودور شولتز می گوید : « کلید توسعه اقتصادی، خود انسان است و نه منابع آن »

در تحقیقی که توسط بانک جهانی در بین 192 کشور جهان انجام شد، سرمایه فیزیکی تنها 16% ثروت، سرمایه طبیعی 20%، سرمایه انسانی 64% را شامل گردید .

« در تحقیقی دیگر مشخص شد، هر دلار سرمایه گذاری در آموزش و پرورش، درآمد ملی را به مراتب بیش از یک دلار سرمایه گذاری در ایجاد جاده ها، سد سازی، کارخانه ها یا دیگر کالاهای سرمایه ای افزایش می دهد »

در حال حاضر تئوروسین های اقتصادی جهان « انسان » را مبدأ « توسعه » در نظر می گیرند . آنان می گویند : « سرمایه گذاری روی جسم و فکر انسان با اعتبار ترین حرکت به سوی توسعة اقتصادی است » .

« با استفاده از آموزش و پرورش می توان انسان را تغییر داد یا به یاری آموزش و پرورش انسان را خلق کرد، آموزش و پرورش می تواند انسان را از جهل و نادانی و خرافات برهاند و او را به موجودی آگاه و اندیشمند مبدل گرداند . امروزه هدف مهم آموزش و پرورش پیوستن به زمان و عدم مقاومت در برابر تحولات است . دانش آموختگان باید تفکر علمی داشته باشند و از خودکامگی و خرافه پرستی دوری جویند .

برای اینکه ارزش علم و دانش در جامعه از بین نرود، ثروت و مادیات جای آن را نگیرد، پیشنهاد می گردد که موارد زیر در جامعه رعایت گردد :

 

1- افراد فرهیخته و متخصص در پست های کلیدی قرار گیرند .

2- منزلت و شأن نخبگان بنحو شایسته ای رعایت گردد .

3- نقش تخصصی در انتصابات مدیران پر رنگ تر شود .

4- اصل شایسته سالاری در جامعه اجرا گردد .

5- اصل ضوابط در انتخاب مدیران، مدّ نظر قرار گیرد .

6- تسهیلاتی برای تحقیق و مطالعه نخبگان فراهم آید .

پایان

 

نام كاربري :
رمز عبور :

» عضویت «

الحاق آستارا به اردبیل خیال بافی است!
همزمان با سفر رئیس جمهور به استان اردبیل و به رسم سفر هاي گذشته بار دیگر مسئله الحاق آستارا به اردبیل نقل محافل شد! كليد
 ٢٣:٢١ - 1393/06/03 - نظرات : ٠متن کامل >>

اينجا محل تبليغات شماست

 
بازديدکنندگان اين صفحه:: 3353 | بازديدکنندگان امروز: 601 | کل بازديدکنندگان: 4998067 | زمان بارگزاري صفحه: 0/2521 ثانيه
تمام حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به شركت هزاره فناوری تابان و مؤسسه شهر باران آستارا می باشد