به شهر الكترونيك آستارا خوش آمديد.

weather.ir is down

 راهنماي اعتراض به آراء هيئت تشخيص
 
مهلت اعتراض؛ 15 روز از تاريخ ابلاغ راي
محل مراجعه؛ اداره روابط كار
مدارك مورد نياز؛
 1- نامه اي مبني بر اعتراض
 2- ارائه مدارك و مستندات
 3- اخذ دستور از رئيس روابط كار
 4- ثبت و در يافت دعوتنامه جهت حضور در جلسه هيئت حل اختلاف
 
 راهنماي اعتراض به آراء هيئت حل اختلاف
محل مراجعه: شعبه پستي محل اقامت

 مدارك مورد نياز؛
 1- تكميل برگ دادخواست ديوان عدالت اداري طبق توضيح مندرج در آن
 2- ارسال 2 نسخه دادخواست و آراء مربوط به هيئت تشخيص و حل اختلاف و هر گونه مدارك و مستندات لازم

 توضيح؛ برگ دادخواست تنظيم شده بايد بوسيله پست سفارشي ارسال گردد يا شخصا" تسليم ديوان عدالت اداري شده رسيد دريافت شود.

 
 راهنماي درخواست،تهيه و اجراي طرح طبقه بندي مشاغل در كارگاه
 شرايط درخواست كننده؛ مدير عامل يا نماينده مجازي وي مي باشد
 1- تكميل فرم درخواست
 2- تكميل فرم معرفي اعضاي كميته طبقه بندي مشاغل
 3- نامه رسمي مبني بر ارسال تقاضا و فرمهاي فوق و استعلام در مورد دفتر مشاوره فني ذيربط
 
 راهنماي درخواست اصلاح طرح طبقه بندي مشاغل
 شرايط درخواست كننده ؛
 مدير عامل يا نماينده مجاز وي مي باشد
مدارك مورد نياز:
 1- نامه رسمي حاوي اطلاعات و موارد زير؛
 
 الف ؛ اعلام تاريخ تصويب طرح و آخرين ضريب ريالي جدول مزد
 ب ؛ دلايل توجيهي مبني بر لزوم اصلاح طرح
 ج ؛ تعداد شغلهاي حذفي ، اضافي يا اصلاحي
2- ارسال نمودار سازماني اصلاح شده مربوطه
 

 تذكر؛در صورتي كه توجيهات مورد اشاره پذيرفته شود، بر حسب بند 8 آئين نامه اجرائي تبصره يك ماده 49 قانون كار ، مجوز لازم صادر خواهد شد.

 محل مراجعه؛ پس از تهيه و تنظيم پيش نويس آئيينامه انضباطي كار بايد براي تاييد آن به اداره كل كار و امور اجتماعي _ اداره روابط كار مراجعه شود.

 
 راهنماي عقد قرارداد كار مزدي

 شرايط لازم؛
 1- رعايت شرايط ذكر شده در ماده 9 قانون كار
 2- در قرارداد كار نميتوان مزايايي كمتر از آنچه در قانون كار پيش بيني شده است منظور كرد
 3- در قرارداد كار بايد نوع كار _حقوق و مزايا_ ساعات كار، محل انجام كار و تاريخ عقد قرار داد مشخص شود.

 

 مدارك مورد نياز:
 1- دادن يك نسخه (از چهار نسخه تنظيم شده) از قرار داد كتبي به كارگر
 2- داشتن يك نسخه از قرار داد كتبي توسط كار فرما
 3- دادن يك نسخه از قرار داد كتبي به شوراي اسلامي
 4- ارسال يك نسخه از قرار داد كتبي به اداره كل كار (يا ادارات محل مربوطه)

محل مراجعه؛ اداره كار و امور اجتماعي و اشتغال آستارا

 
 راهنماي در خواست اصلاح ضريب ريالي جدول مزد طرحهاي طبقه بندي مشاغل
 شرايط درخواست كننده؛
 مدير عامل يا نماينده مجاز وي مي باشد
 مدارك مورد نياز؛
 1- نامه رسمي حاوي اطلاعات و موارد زير باشد:
 - اعلام تاريخ تصويب طرح و آخرين ضريب ريالي جدول مزد
 - دلايل توجيهي مبني بر لزوم اصلاح ضريب مذكور
 - تعداد كاركنان مشمول
 - متوسط سابقه خدمت كاركنان
 - متوسط مزد فصلي
 - بار مالي ناشي از اجراي پيشنهاد
 - سهم مزد نسبت به فروش و سود
 - تاريخ اجراي ضريب پيشنهادي
 2- جدول مزد پيشنهادي حاوي امضاي نمايندگان مديريت و كاركنان (يا كميته طبقه بندي مشاغل)
 
 راهنماي درخواست بررسي طرح پاداش افزايش توليد يا بهره وري
 شرايط در خواست كننده؛
 مدير عامل يا نماينده مجاز وي باشد

 مدارك مورد نياز ؛
 1- سه نسخه اصل قرارداد منعقده بين نمايندگان مديريت و كاركنان
 2-ريز محاسبات مربوط به تعيين توليد مبنا(نفر ساعت _ نقطه سربه سر_ تو ليد موثر) به امضاي مديريت يا نماينده مجاز وي در سه نسخه
 3- ضوابط مربوط به توزيع پاداش به امضاي نمايندگان مديريت و كاركنان در نسخه

 
 راهنماي درخواست تشكيل انجمن صنفي كارفرمايي
 مدارك مورد نياز ؛
 1- تقاضاي هيئت موسس به اداره كل كار
 2- آگهي تأسيس در يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار
 3- ارائه صورت اسامي اعضاء
 4- ارائه آگهي دعوت مجمع عمومي موسس
 5- ارائه صورت اسامي حاضرين در مجمع عمومي موسس
 6- آگهي اعلام داوطلبين عضويت در هيئت مديره و بازرسشان
 7- ارائه صورتجلسه مجمع عمومي موسس
 8- ارائه اساسنامه مصوب
 9- ارائه صورتجلسه هيئت مديره
 

محل مراجعه ؛
 اداره كل كار و امور اجتماعي _ طبقه اول _ اداره تشكلهاي كارگري و كارفرمائي

 اداره كار و امور اجتماعي و اشتغال آستارا

 
 
نام كاربري :
رمز عبور :

» عضویت «

اينجا محل تبليغات شماست

بازديدکنندگان اين صفحه:: 4308 | بازديدکنندگان امروز: 646 | کل بازديدکنندگان: 4998112 | زمان بارگزاري صفحه: 0/1030 ثانيه
تمام حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به شركت هزاره فناوری تابان و مؤسسه شهر باران آستارا می باشد