به شهر الكترونيك آستارا خوش آمديد.

weather.ir is down

صدور پروانه كار:

1- درخواست كتبي كارفرما مبني بر صدور پروانه كار تبعه مورد نظر ، با امضاء مجاز و مهر مجاز كارفرما ( اتباعي كه داراي كد شناسايي كامپيوتري در اين اداره مي باشند ذكر كردن كد شناسايي الزامي است ) .
2- تكميل ده نسخه فرمهاي اطلاعات مربوط به اتباع بيگانه با الصاق عكس و ممهور به مهر مجاز كارفرما .
3- تكميل يك نسخه فرم اوليه كار فرما جهت آن دسته از اتباع خارجي كه براي آنان رواديد ورود با حق كار درخواست نگرديده است .
4- اصل فيش بانكي به مبلغ 000/700 ريال واريز شده به حساب شماره 66/132 خزانه داري كل قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي ايران ( پناهندگان مستثني مي باشند ) .
5- 3 قطعه عكس 4 * 3 با درج مشخصات تبعه در ظهر آن .
6- اصل گذر نامه تبعه خارجي به منظور رويت و يا تصوير آن كه به تائيد نيروي انتظامي و يا اداره كل كار استان رسيده باشد .
7- يك نسخه تصوير از صفحات مورد نياز گذرنامه ( در صورت عدم ارائه تصوير ذكر شده در بند6 ) .
8- فتوكپي روزنامه رسمي شركت . 

تبصره : 7 ــ 1
در صورت داشتن دفترچه پناهندگي ، ارائه 3 نسخه كامل از تصوير صفحات دفترچه مزبور كه حداقل 2 ماه اعتبار باشد .
7 ــ 1 در صورت داشتن كارت رانده شدگي ، ارائه 3 نسخه تصوير كارت مزبور كه داراي اعتبارباشد .
9- مدرك تحصيلي و يا تجربي ترجمه شده تبعه كه به تاييد سفارت جمهوري اسلامي ايران در كشور متبوع تبعه رسيده باشد .
تبصره : 8 ــ 1 

آن دسته از كارشناساني كه به منظور نصب و راه اندازي براي مدت موقت به كشور عازم مي باشند از مفاد بند 8 مستثني مي باشند .
10- كارفرماياني كه از خدمات اتباع خارجي به منظور نصب و راه اندازي ، آموزش ، مشاورت حداكثر به مدت سه ماه استفاده مي نمايند مي بايستي عوارض بند ماده 26 قانون برخي از درآمدهاي دولت را طبق دستورالعمل پيوست واريز اصل فيش مربوطه را ضميمه پرونده نمايند .
 

 
ابطال پروانه كار :

1- درخواست كتبي كارفرما با درج كد شناسايي تبعه و كد شناسايي كارفرما ( براي بخش پروژه قيد شماره چاپ سازماني تبعه ضروري مي باشد ) .
2- اصل پروانه كار
3- فيش بانكي عوارض بند ب ماده 26
تبصره ؛ در صورت نياز اعلام مراتب ابطال پروانه كار به گمركات كشور ، كارفرمايان مكلفند موضوع را در درخواست ابطال درج نمايند .

 
 
اتباع خارجي
 
شرايط تمديد پروانه كار:

1- درخواست كتبي كارفرما مبني بر تمديد پروانه كار تبعه خارجي مورد نظر با ذكر علت و چگونگي موارد نياز به ادامه اشتغال تبعه موصوف با امضاز و مهر مجاز همراه با اعلام كد شناسايي كارفرما .
2- تكميل 3 نسخه پرسشنامه ملصق به عكس و ممهور به مهر شركت ( اتباعي كه داراي شماره شناسايي مي باشند ذكر شماره الزامي است ) .
3- اصل فيش بانكي به مبلغ 000/500 ريال واريز شده به حساب شماره 66/132 خزانه داري كل قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي ( پناهندگان از اين امر مستثني               مي باشند ) .
4- اصل فيش بانكي مربوط به پرداخت عوارض بند ب ماده 26

 
 
 
نام كاربري :
رمز عبور :

» عضویت «

اينجا محل تبليغات شماست

بازديدکنندگان اين صفحه:: 2662 | بازديدکنندگان امروز: 550 | کل بازديدکنندگان: 4998016 | زمان بارگزاري صفحه: 0/1206 ثانيه
تمام حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به شركت هزاره فناوری تابان و مؤسسه شهر باران آستارا می باشد