به شهر الكترونيك آستارا خوش آمديد.

weather.ir is down

 اداره روابط كار
 

اداره روابط كار از بخشهاي مهم اداره كل كار مي باشد كه رسيدگي به اختلافات ناشي از روابط بين كارگر و كار فرما و يا كار آموز ، موافقت نامه هاي كار گاهي و پيمانهاي دسته جمعي و مسائل مرتبط را به عهده دارد.
بدليل وابستگي شديد معشيت كارگر به مزدي كه در قبال انجام كار از كار فرما در يافت ميدارد و با توجه به اينكه اختلافات كار گري و كارفرمايي از حساسيت خاص ، با اثرات سياسي و اجتماعي و اقتصادي بر خوردار مي باشد ضرورت ايجاب ميكند اولاً رسيدگي به اختلافات در اسرع وقت و به دور از تشريفات وشيوه هاي معمول قضائي باشد تا تصميم گيري آسان و سريع صورت گيرد، ثانياً رسيدگي به صورت اجتماعي و با مشاركت نمايندگان كار گران و كار فرمايان براي لحاظ نمودن واقعيتهاي صنفي و توجه حقايق رابطه كار انجام شود.
ماده 157 قانون كار: هر گونه اختلاف فردي بين كار فرما و كارگر كه ناشي از اجراي اين قانون و ساير مقررات كار باشد در مرحله اول از طريق سازش مستقيم بين كارگر و كار فرما يا نمايندگان آنها در شوراي اسلامي كار و در صورتيكه شوراي اسلامي كار در واحدي نباشد از طريق انجمن صنفي كارگران و يا نماينده قانوني كارگران  و كارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش در محل كار موضوع از طريق هياتهاي تشخيص و حل اختلاف به ترتيب مورد رسيدگي و حل و فصل قرار خواهد گرفت.
ابتدا موضوع در هيئت تشخيص كه مركب از يك نفر نماينده اداره كل كار و يك نفر نماينده كارگران و يك نفر نماينده مديران صنايع مي باشد رسيدگي خواهد شد و در صورتيكه هر يك از طرفين نسبت به راي صادره اعتراض داشته باشند ميتوانند پس از رويت راي  ظرف مدت 15 روزمراتب اعتراض خود را كتباً تسليم دارند.

 
 
 اهم وظايف اداره روابط كار:
 

1- مطالعه و بررسي مستمر قانون كار و مقررات مربوطه و انطباق آيين نامه هاي جديد در زمينه روابط كار
2- نظارت بر اجراي صحيح قانون كار و طرحهاي طبقه بندي مشاغل و پاداش و افزاش توليد
3- اخذ شكايت شاكيان و تشكيل پرونده جهت رسيدگي در هيا تهاي تشخيص و حل اختلاف
4- تشكيل جلسات هياتهاي تشخيص و حل اختلاف و صدور آراء مربوطه
5-تحقيق سوابق كار شاكيان
6-ارجاع آراء قطعي صادره مراجع حل اختلاف جهت اجراء به محاكم دادگستري به منظور اجراء
7- تشكيل جلسات بررسي و حل وفصل اختلافات بين كارگران و كار فرمايان
8- راهنمائي كارگران و كار فرمايان در زمينه قانون كار و مقررات مربوطه
9- بررسي آيين نامه هاي انضباطي و صورتحساب كميته هاي انضباطي واحدهاي مشمول قانون كار

 
 
 مدارك مورد نياز جهت ارائه دادخواست:
 

1- دريافت فرم دادخواست از روابط كار به صورت حضوري و يا اينترنتي و پر نمودن آن طبق توضيح مندرج در فرم (نوشتن آدرس دقيق شاكي ومتشاكي ضروري است) در 2 نسخه پيوست:1- تصوير شناسنامه 2- تصوير شناسنامه كار در صورت داشتن
2- هر گونه مدارك و سند و قرارداد مربوطه به رابطه كارگري و كار فرمائي
3- تسليم فرم دادخواست تكميل شده به روابط كارجهت دستور به صورت حضوري
4- ثبت داد خواست و اخذ دعوتنامه و حضور به موقع در جلسه و بهمراه داشتن مدارك و مستندات لازم
5- تكميل فرم مربوطه به بيمه بيكاري از تاريخ اخراج ظرف مدت 30 روز

 
 

راهنما

فرم دادخواست

 
 شناسنامه كار
 
 اهم وظايف :

با توجه به نقش آمار و اطلاعات در برنامه ريزيهاي اقتصادي ، اجتماعي و حتي امور اجرايي طرح شناسنامه كار شاغلين توسط اداره كل آمار و مطالعات نيروي انساني تهيه و به مرحله اجراء درآمد تا نياز بوجود آمده در خصوص دستيابي به اطلاعات دقيق آماري كارگران شاغل را برآورده سازد .
 شناسنامه كار كليه اطلاعات فردي و شغلي كارگر را در بر مي گيرد و تغييرات كمي و كيفي در آن ثبت مي گردد كه در صورت بروز هر گونه تغيير در شرايط كاري ، كليه اين تغييرات در شناسنامه كار درج مي گردد به اين ترتيب شناسنامه كار در هر زمان گوياي آخرين وضعيت شغلي صاحب شناسنامه كار مي باشد .

 
 
 مدارك مورد نياز :
 

1- معرفينامه كارفرما
2- عكس از كارگر يك قطعه صفحه اول
3- فتوكپي شناسنامه صفحه اول
4-فيش بانكي مبلغ دو هزار ريال براي هر كارگر به حساب 91798 بانك ملي مركزي رشت توسط كارفرما
5- تكميل فرم شماره يك شناسنامه كار و تاييد آن توسط كارفرما

 

محل مراجعه :اداره كار و اموراجتماعي و اشتغال آستارا 

 
نام كاربري :
رمز عبور :

» عضویت «

اينجا محل تبليغات شماست

بازديدکنندگان اين صفحه:: 2593 | بازديدکنندگان امروز: 714 | کل بازديدکنندگان: 4998180 | زمان بارگزاري صفحه: 0/1130 ثانيه
تمام حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به شركت هزاره فناوری تابان و مؤسسه شهر باران آستارا می باشد