نام : حميد

 نام خانوادگي : اسحاق

 سمت : برنامه نويس

 تحصيلات : كارشناسي

 آدرس : آستارا - خيابان ملت - روبروي مدرسه شهيد نواب صفوي - كدپستي ٣٤٤٩٤-٤٣٩١٩ - پلاك ١٤٣

 محل خدمت : شركت هزاره فناوري تابان

<< بازگشت به ليست